Cerca

Distribucions a 06/04/2020
Tipus de negociacióMadridBarcelonaBilbaoValenciaSIBETotal mercat
1. Només renda variable 131 120 100 96 142 145
2. Només renda fixa 6 9 3 4 0 14
3. R. Variable i R. fixa 4 4 3 2 3 3
4. Renda variable (1+3) 135 124 103 98 145 148
5. Renda variable (1+3) 5. Renda fixa (2+3) 10 13 6 6 3 17
6. Total (1+2+3) 141 133 106 102 145 162
       

En el quadre anterior no s'inclouen les societats en segon mercat que són:

MadridBarcelonaBilbaoValencia
1 0 0 0