Cerca

Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 10 de 32
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
14/06/2017
  • TORONTO SUMITOMO TRADING INTERNATIONAL (TST INTERNATIONAL)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/06/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
26/04/2017
  • THE ELLIOT PRIVATE EQUITY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/04/2017 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
05/04/2017
  • TRADE24 GLOBAL LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/04/2017 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
08/03/2017
  • TIDE U OVER (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/03/2017 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACIÓN
15/02/2017
  • THORNWOOD FINANCIAL / LONG WILL LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
15/02/2017
  • TATSUNO INTERNATIONAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
08/02/2017
  • THE FINANCE SOLUTIONS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/02/2017 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
25/01/2017
  • TITAN TRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/01/2017 (ventana nueva) DFSA (DINAMARCA) 
25/01/2017
  • TECHOPTION
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/01/2017 (ventana nueva) DFSA (DINAMARCA) 
28/12/2016
  • TOKACHI GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/12/2016 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial T.