Cerca

Esteu a punt d'accedir a la Plataforma de Contractació de l'Estat, a la pàgina corresponent al Perfil del contractant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Un cop en aquesta pàgina, premeu la pestanya Licitacions i tindreu accés a tots els contractes duts a terme per la CNMV i a les licitacions en curs.

Utilitzeu el cercador dins de la pàgina per seleccionar un procediment o contracte concret, o expedients d'un tipus de contracte, entre un rang de dates, amb un objectiu determinat, etc.