Sede da CNMV

A Comisión Nacional do Mercado de Valores é o supervisor dos mercados de valores españois.

Exemplo de gráfico con información de mercados

Vela pola transparencia dos mercados de valores e a correcta formación dos prezos.

Oficina de Atención ao Investidor. 902 149 200

Protexe os investidores mediante a difusión de información e a atención ás súas consultas e reclamacións.

CNMV 2.0 síguenos en:

CNMV. Comisión Nacional de Mercado de Valores