Cerca

Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers de caràcter genèric i d'interès per als inversors.

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Cerqueu advertiments a partir de la inicial de la companyia principal

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 1 de 34
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
19/08/2003
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/08/2003 (ventana nueva) CBF (BELGICA)FONDOS NIGERIANOS
31/03/2004
  • VARIOS INDONESIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2004 (ventana nueva) IND (INDONESIA)EMISIONES FRAUDULENTAS
12/05/2004
  • VARIOS VENEZUELA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/05/2004 (ventana nueva) VEN (VENEZUELA)EMISION FRAUDULENTA
01/06/2004
  • VARIOS LITUANIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/06/2004 (ventana nueva) LSC (LITUANIA)EMISION FRAUDULENTA
04/08/2004
  • VARIOS MALTA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/08/2004 (ventana nueva) MFSA (MALTA)ADVERTENCIA GENERICA
04/08/2004
  • VARIOS EL SALVADOR
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/08/2004 (ventana nueva) SV (EL SALVADOR)BAJA DE REGISTROS
20/10/2004
  • VARIOS FRANCIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2004 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)EMISIONES FRAUDULENTAS
20/10/2004
  • VARIOS MALTA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2004 (ventana nueva) MFSA (MALTA)PHISHING
16/11/2005
  • INLAND PARADIZE LOTTO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2005 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN)PREMIOS DE LOTERIA
25/01/2006
  • INSTANT MILLIONAIRES PROMO OF ISLE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/01/2006 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN)PREMIOS DE LOTERIA

Criterios de consulta: por tipo Otras advertencias.