Busca

Estableza a selección mediante unha ou varias das seguintes condicións para a busca

Por intervalo de datas de rexistro (dd-mm-aaaa):