Cerca

Quan recorregueu a una entitat financera per invertir en productes com ara accions, fons d'inversió, renda fixa o derivats, la vostra entitat us farà una sèrie de preguntes amb l'objectiu de conèixer-vos el millor possible i així poder ajudar-vos a prendre decisions d'inversió i prestar-vos els serveis més adequats.

Només us hauran d'oferir els productes que us siguin adequats, tenint en compte els vostres coneixements i la vostra experiència per valorar correctament la naturalesa i els riscos d'aquests productes.

A més, quan us proporcionin assessorament personalitzat o gestionin la vostra cartera, l'entitat també us farà una sèrie de preguntes per assegurar-se que el servei és conforme als vostres coneixements, experiència, situació financera i objectius d'inversió.

Per què calen tantes preguntes? 

Les entitats estan obligades a sol·licitar-vos tota aquesta informació. Aquesta obligació va lligada tant al tipus de servei que us prestaran com a la classe de producte que us interessa. El motiu pel qual ho fan és conèixer-vos el millor possible i així poder orientar-vos perquè prengueu les vostres decisions.

Aquestes obligacions tenen el seu origen en la normativa MiFID, traslladada a la legislació espanyola mitjançant la Llei 47/2007 i el Reial decret 217/2008. 

Com a usuari de serveis d'inversió, heu de tenir en compte els aspectes següents: