Busca
Página 5 de 23
  • ARCANO SECONDARY FUND II, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 145 - 08/08/2013
  • Xestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 240)
  • ARCANO VENTURES, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 214 - 12/05/2017
  • Xestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 240)
  • ARTA CAPITAL FUND II, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 198 - 08/07/2016
  • Xestora: ARTA CAPITAL SGEIC SA (número de rexistro: 75)
  • AURICA III, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 200 - 15/07/2016
  • Xestora: AURICA CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, S.A.U. (número de rexistro: 104)
  • AVIOR CAPITAL I, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 263 - 08/07/2019
  • Xestora: AVIOR CAPITAL, S.G.E.I.C. (número de rexistro: 135)
Página 5 de 23