Cerca

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
61 24/02/1987
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
2019 BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
2018 MAZARS AUDITORES S.L.P.
2017 BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.U.
2016 BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.U.
2015 BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.U.
2014 BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
2013 MAZARS AUDITORES,S.L.P.
2012 BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.