Busca

Para visualizar o informe financeiro anual, debe seleccionar na columna “Tipo” a ligazón ao informe financeiro anual que desexa visualizar (individual/consolidado). Para descargar e arquivar os ficheiros xHTML no disco, debe premer co botón dereito sobre a ligazón. Ademais, pode descargar o ZIP do consolidado na columna “Ficheiro ZIP”.

BANCO DE SABADELL, S.A.
N.º de rexistro oficialData dos estados financeirosData de publicación (1)Nome do auditorTipoFicheiro ZIP (2)Informe especial (3)Ampliación da información (4)Opinión do auditor (5)Parágrafo de énfase (5)Observacións
18735 31/12/2020 16/02/2021 KPMG AUDITORES,S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
18288 31/12/2019 14/02/2020 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
17812 31/12/2018 15/02/2019 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
17337 31/12/2017 23/02/2018 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
16760 31/12/2016 17/02/2017 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
16194 31/12/2015 25/02/2016 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
15561 31/12/2014 26/02/2015 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
14860 31/12/2013 18/02/2014 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
14126 31/12/2012 22/02/2013 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
13314 31/12/2011 27/02/2012 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
12496 31/12/2010 15/02/2011 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
11707 31/12/2009 19/02/2010 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
10985 31/12/2008 25/02/2009 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
10307 31/12/2007 26/02/2008 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
9634 31/12/2006 26/02/2007 PRICE WATERHOUSE AUDITORES, S.A. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
9052 31/12/2005 16/03/2006 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
8521 31/12/2004 07/03/2005 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
8015 31/12/2003 16/02/2004 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
7566 31/12/2002 17/03/2003 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
7121 31/12/2001 15/03/2002 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
6678 31/12/2000 30/03/2001 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
6261 31/12/1999 27/04/2000 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
6113 31/12/1998 02/08/1999 PRICE WATERHOUSE AUDITORES, S.A. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
5307 31/12/1997 20/03/1998 PRICE WATERHOUSE AUDITORES, S.A. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
4954 31/12/1996 25/04/1997 PRICE WATERHOUSE AUDITORES, S.A. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
4397 31/12/1995 21/03/1996 PRICE WATERHOUSE AUDITORES, S.A. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
3893 31/12/1994 10/03/1995 PRICE WATERHOUSE AUDITORES, S.A. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
3336 31/12/1993 04/03/1994 PRICE WATERHOUSE AUDITORES, S.A. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
3093 31/12/1992 25/06/1993 PRICE WATERHOUSE AUDITORES, S.A. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
2153 31/12/1991 07/05/1992 PRICE WATERHOUSE AUDITORES, S.A. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
1419 31/12/1990 13/06/1991 PRICE WATERHOUSE AUDITORES, S.A. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
347 31/12/1988 23/01/1990 CONSULTAR AUDITORIA Individual -
346 31/12/1987 23/01/1990 CONSULTAR AUDITORIA Individual -
345 31/12/1986 23/01/1990 CONSULTAR AUDITORIA Individual -
(1) Fecha en la que el emisor ha remitido el IFA o, en su caso, la fecha de remisión de la última sustitución al envío inicial.
(2) Nesta columna pódese descargar o ficheiro xHTML remitido polo emisor xunto cos ficheiros relativos á taxonomía. A CNMV non proporciona un visor para os ficheiros iXBRL.
(3) Informe especial de auditoría previsto en el artículo 13 de la O.M. del 18 de Enero de 1991. El informe especial de auditoría, a partir del 01 de xaneiro de 2021, se puede consultar en la información financiera intermedia correspondiente al primer semestre del ejercicio siguiente, en concreto en su capítulo VI.
(4) Información adicional facilitada por el emisor (respuesta a requerimientos de la CNMV, certificados del secretario del consejo y otra información complementaria como modificación de ficheros, sin reformulación, corrigiendo el etiquetado).
(5) Para mayor detalle, a partir del 01 de xaneiro de 2021, consulte el informe de auditoría.