Cerca

ALANTRA PARTNERS, S.A.

Núm. Registre Oficial 19274 Consolidado
Auditada per DELOITTE, S.L.
Data estats financers 31/12/2021
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
27/04/2022 Altra informació complementària (Fe d'errades Informe financer anual) S'obrirà un PDF (finestra nova)
24/03/2022 Certificat del secretari del consell sobre la formulació i signatura de l'informe financer anual S'obrirà un PDF (finestra nova)