Cerca

Distribucions a 22/09/2020
Tipus de negociacióMadridBarcelonaBilbaoValenciaSIBETotal mercat
1. Només renda variable 129 119 98 94 139 143
2. Només renda fixa 6 9 3 4 0 14
3. R. Variable i R. fixa 5 5 4 4 5 5
4. Renda variable (1+3) 134 124 102 98 144 148
5. Renda fixa (2+3) 11 14 7 8 5 19
6. Total (1+2+3) 140 133 105 102 144 162
       

Al quadre anterior no s'hi inclouen les societats en segon mercat, que són:

MadridBarcelonaBilbaoValencia
1 0 0 0