Cerca

Per a la cerca de notificacions dels directius i persones vinculades heu de fer la consulta per emissor (Denominació Social o Codi LEI) o per declarant o per data. Addicionalment, podeu establir un rang de dates per concretar la cerca per emissor o per declarant. La CNMV no es responsabilitza de la veracitat d’aquest contingut.

Cerca per Emissor
 
 
Cerca per Declarant
 
Per data de notificacions (dd-mm-aa):