Cerca

LIBERBANK, S.A. (ABSORBIDA)

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 2.979.117.997

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:12/08/2020

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:24/08/2020

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
ALCALDE BARRIO, JESUS MARIA Consejero Esta notificación anula otras anteriores 22/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018023999
BARRA QUESADA, MIGUEL ANGEL Directivo 20/11/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017125956
BRAVO CAÑADAS, VICTOR MANUEL Consejero 03/11/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017121393
DE JOAQUIN VELASCO, JONATHAN Directivo 20/11/2017
DIEZ FERNANDEZ, JORGE ALBERTO Directivo 20/11/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017125914
JOAQUIN VELASCO, JONATHAN Directivo 31/10/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017119542
MARTIN SARIEGO, JOSE LUIS Directivo Esta notificación anula otras anteriores 22/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018023999
MASAVEU HERRERO, LUIS Consejero 02/05/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018058811
MENDEZ SUAREZ, SEVERINO JESUS Directivo 20/11/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017125878
MENENDEZ MENENDEZ, MANUEL Consejero 15/11/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017124866
MURIEL BARRIUSO, RAFAEL MARIA Directivo 20/11/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017126098
ROZA FRESNO, VICTOR Consejero 15/11/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017124862
RUANO MOCHALES, JESUS Directivo 20/11/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017125868
SEVILLA RODRÍGUEZ, JOAQUÍN Directivo 26/12/2017
SUAREZ GONZALEZ, MARTA Directivo 20/11/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017125852
TINAJERO FLORES, ERNESTO LUIS Consejero 01/11/2017

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.