Cerca

Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 31 de 36
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
08/11/2006
  • GC INVESTMENT CREDIT & TRUST EKONOMISK FÖRENING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2006 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
15/11/2006
  • GORDON STANFORD ACQUISITIONS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2006 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
15/11/2006
  • GATEWAY CORPORATE SERVICES LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2006 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
11/10/2006
  • GREENFIELD CONSULTING LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2006 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
11/10/2006
  • GOLDMAN ASSET MANAGEMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2006 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
11/10/2006
  • GOLDMILL WAGNER & ASSOCIATES (COSTA RICA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2006 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
27/09/2006
  • GLOBAL RECOVERY ALLIANCE, LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/09/2006 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
09/08/2006
  • GLOBAL MARKET GROUP LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/08/2006 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
09/08/2006
  • GLOBAL MARKET GROUP LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/08/2006 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
26/07/2006
  • GLOBAL TRUST ASSET MANAGEMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/07/2006 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial G.